Prikveiligheid: een prioriteit voor elk ziekenhuisEen partnership voor prikveiligheid

Het engagement van BD ten aanzien van de veiligheid van uw medewerkers gaat veel verder dan enkel het aanbieden van prikveilig materiaal. We staan steeds klaar om u bij de implementatie van het nieuwe materiaal te begeleiden door middel van communicatie en opleidingen. We werken met elk ziekenhuis een programma uit dat alle praktische vragen en bezorgdheden beantwoordt zodat u snel betekenisvolle resultaten kan boeken.

MEER OVER DE BD VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN

Waarom kiezen voor een geïntegreerde aanpak? 3 Belgische ziekenhuizen doen hun verhaal.

Prikveiligheid is een prioriteit voor elk Belgisch Ziekenhuis. Enerzijds omdat de EU dit verplicht met richtlijn 2010/32/EU4, maar anderzijds vooral omdat de veiligheid van werknemers en patiënten heel belangrijk is. De menselijke kost van elk prikongeval is te hoog, zelfs als er geen infectie uit volgt. Enkel sensibiliseren is echter onvoldoende. Een significante daling in prikincidenten is enkel mogelijk als een ziekenhuis met prikveilig materiaal werkt5,6. Op deze pagina kan u de indrukwekkende resultaten ontdekken, in hun eigen woorden, van enkele Belgische ziekenhuizen die de switch maakten naar prikveilig materiaal.

Europaziekenhuizen in Brussel

De Europaziekenhuizen zagen 6x minder prik-incidenten (-85%) dankzij de implementatie van BD veiligheidsoplossingen.

LEES DE HELE EUROPAZIEKENHUIZEN CASE

CHC in Luik


CHC zag een forse daling in prikincidenten dankzij een partnership met BD voor een geïntegreerde veiligheidsoplossing.

LEES DE HELE CHC CASE

GZA ziekenhuizen in Antwerpen

GZA ziekenhuizen realiseerde een daling van 33% van het aantal prikongevallen nadat het begon te werken met prikveilig materiaal van BD.

LEES DE HELE GZA CASE


Evelyn Vass, Europaziekenhuizen

“Je moet reageren op verwachtingen en bezorgdheden van het personeel over de aangekondigde veranderingen.” “BD stond steeds klaar om ons te helpen met opleidingen en informatie.”


LEES DE HELE EUROPAZIEKENHUIZEN CASE


Placeholder

Inge De Meulenaere, GZA Ziekenhuizen

“Enkel focussen op sensibiliseren deden we al. En daarmee hebben geen spectaculaire daling van het aantal prikongevallen kunnen realiseren.”“Het is belangrijk dat je materiaal hebt dat de kans op een incident minimaliseert.”


LEES DE HELE GZA CASE

Prikincidenten in cijfers

1 op 6

1 op 6 zorgprofessionals heeft regelmatig een prikincident, ondanks EU-richtlijn 2010/32/EU die een veilige werkomgeving verplicht.1

Meer dan 30

Meer dan 30 gevaarlijke pathogenen2 kunnen in het bloed aanwezig zijn, waardoor elk prikincident een risico op infectie vormt.

37%

37% van de Hepatitis B virus-infecties bij zorgprofessionals is te wijten aan blootstelling op het werk.3

BeMedTech

Ook de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën buigt zich over de gevolgen van een prikaccident.

BeMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, en haar leden die deel uitmaken van de werkgroep safety in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) en de Belgische Vereniging van Laboratorium Technologen (ABTL-BVLT) stellen een actief veiligheidsbeleid voor dat gebaseerd is op vijf kernpunten:

  1. Betere rapportering en monitoring
  2. Verdere introductie van veiligheidsmateriaal en veilige procedures
  3. Budgettaire ruimte voor zorginstellingen 
  4. Investering in opleiding en bewustmaking van zorgverleners
  5. Bindend wetgevend kader en striktere naleving

Lees hier de positiepaper van beMedTech met steun van AUVB-UGIB-AKVB en ABTL-BVLT

Neem contact op met ons